Hizmetlerimiz


Kentsel Dönüşüm

Kentsel Dönüşüm

Bina Güçlendirme - Betonarme

1975 Deprem yönetmeliği,1997 deprem yönetmeliği ve son olarak ta 2007 deprem yönetmeliği olmak üzere , 3 adet deprem yönetmeliği yürürlükte olmuştur. Her deprem yönetmeliği bir öncekinden daha fazla güvenli  tarafta kalacak şekilde hazırlanmıştır.Ülkemizde özellikle 1970-1990 yılları arası yapılmış binalar ; malzeme kalitesi  yetersizlikleri,kötü işçilik ve mühendislik hizmetlerinden yoksun olmaları sebebiyle büyük risk taşımaktadırlar.O yıllarda yapılan binalardan alınan karot (beton)örnekleri, kalitesiz hazırlanan granümetrelerden, yetersiz kür  sebep beton basınç mukavemetleri çok düşük çıkmaktadır.

    Yürürlükte olan olan 2007 TDY 7.bölümü (Mevcut  Binaların Değerlendirilmesi ve Güçlendirilmesi) göre yapılan 3 boyutlu analizler neticesinde hazırlanan güçlendirme projelerine göre, güçlendirme inşaatları yapılır.Genellikle betonarme kolon mantolanması ve taşıyıcı sisteme betonarme perde eklenmesi şeklinde temelden başlayıp çatı katına kadar devam ettirilir.Hesap sonuçlarında temel sisteminde de yetersizlikler varsa ,temel güçlendirme projesi de hazırlanarak uygulanır.

 

    Betonarme güçlendirmenin dışında,Frp (lifli polimer), yapılara ek yük getirmeden uygulanabilen,malzemenin yüksek çekme dayanımları nedeniyle sargılama,dayanım artırma,sehim kontrolü ve darbelere karşı koruma amacıyla kullanılan bir güçlendirme sistemidir.Plakalar ve dokumalar şeklinde olmak üzere 2 türde bulunmaktadırlar. Plakalar; karbon, cam vb. gibi liflerin, fabrika ortamında, epoksi reçine matrisi ile doyurulması ile elde edilmektedir. Dokumalar; tek yönlü, çift yönlü (90° veya 45°) liflerin dokuma şeklinde liflerin bir araya getirilmesi ile hazırlanır. Betonarme ,prefabrik,çelik,ahşap ve yığma yapılarda; kolon,kiriş,perde,döşeme ve duvar gibi taşıyıcı elemanların dayanımlarının ve sünekliliklerinin artırılması için kullanılır.

 

Bina Güçlendirme - FRP

Frp (lifli polimer), yapılara ek yük getirmeden uygulanabilen,kullanıma hazır karbon malzemelerden oluşan,malzemenin yüksek çekme dayanımları nedeniyle sargılama,dayanım artırma,sehim kontrolü ve darbelere karşı koruma amacıyla kullanılan bir güçlendirme sistemidir. Betonarme ,prefabrik,çelik,ahşap ve yığma yapılarda; kolon,kiriş,perde,döşeme ve duvar gibi taşıyıcı elemanların dayanımlarının ve sünekliliklerinin artırılması için kullanılır.