Hizmetlerimiz


Kentsel Dönüşüm

Kentsel Dönüşüm

Kentsel Dönüşüm

Kentsel dönüşümdeki amaç,Depreme karşı güvenli olmayan yapıların yıkılıp yeniden yapılmasıdır. Teknolojideki ilerlemelerle birlikte yapı sektörü de ilerlemiştir. Artık hazır betonlarla istenilen beton sınıflarında inşaat yapılabilmektedir.

     1975 deprem yönetmeliğinden sonra 1997 deprem yönetmeliği ve son olarak 2007 deprem yönetmeliği çıkmıştır. Her deprem yönetmeliğinde, yapıların depremden hasar görmemesi için yeni eklentiler yapılmıştır. Binaların denetimide yapı denetim şirketlerince denetlenmektedir.Mühendislik hizmeti görmeyen eski binalar yada mühendislik hizmeti görse de beton dayanımları düşük (genellikle deniz kumuyla elle karılıp betonu yapılan) yapılar büyük risk taşımaktadır. Kentsel dönüşüm kapsamında üst yapıların incelenmesi ve deprem risk raporunun çıkarılması, uzman mühendislerimiz tarafından yapılmaktadir.

KENTSEL DÖNÜŞÜM İŞLEYİŞİ HAKKINDA

  • Deprem Risk raporu için lisanslı kuruluşa başvuru yapılması.
  • Yapının varsa projelerinin temini (ilgili belediyelerden mimari ve statik proje), yok ise röleve alınması
  • Riskli bina deprem raporu hazırlanması. (yapı incelenmesi,karot ve zemin etüdü çalışmaları yapılması,3 boyutlu deprem analizinin yapılması)
  • Hazırlanan rapor ,lisanslı kuruluş tarafından çevre ve şehircilik bakanlığı,kentsel dönüşüm müdürlüğüne teslim edilir.
  • Çevre ve şehircilik bakanlığı hazırlanan raporu inceleyip onayladıktan sonra tapuya yazı yazar.
  • Kat malikleri 2/3 çoğunlukla ortak karar protokolü hazırlar.Bu protokol bakanlığa sunulur.
  • Yeni binanız için tüm projelerin yapılması ve ilgili belediyeden yeni bina için ruhsat alınması.
  • Bina inşaatı için ,müteahhitlik yetki belgesine sahip firma ile anlaşma yapılır.
  • Bina inşaatı için projeler hazırlanıp ruhsat alınır.
  • İnşaatın tamamlanmasından sonra belediyeden iskan alınır.